Integritetspolicy

Riktlinjer för integritet hos Good For Me AS

Good For Me AS, org.nr: 999 572 545, Øvre Slottsgate 4, N-0157, Oslo, Norway ansvarar för hanteringen av de personuppgifter som du lämnar när du genomför en transaktion, registrerar dig för att ta emot nyhetsbrev eller liknande. Vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

För frågor utöver det här dokumentet kan du kontakta oss på kundeservice@goodforme.no för mer information.

Vilka personuppgifter kommer vi att hantera?

När du handlar på goodforme.no behöver vi ditt namn, adress, mobilnummer och e-postadress. Det är nödvändigt för att kunna genomföra beställningen, skicka varorna till rätt leveransadress och kontakta dig vid behov. Vi är skyldiga att spara informationen för bokföring, skattehantering och eventuell garanti-/returhantering. Ur säkerhetssynpunkt sparar vi även IP-adressen du använder för att registrera beställningen.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Hantering av dina personuppgifter förutsätter att du samtycker, att det är nödvändigt för att upprätta ett avtal med dig och att det grundar sig i en balans mellan intressen och annan rättslig grund.

Uppgifterna används först och främst för att kunna genomföra din beställning på ett tryggt och korrekt sätt. Utan information som namn och adress är det inte möjligt att skicka din beställning eller uppfylla vår del av köpeavtalet.

Andra användningsområden är korrekt identifiering, kundundersökningar och statistik. Informationen kan också användas för att skicka direkt marknadsföring via SMS och e-post till dig samt för marknadsföring och information per telefon, såvida du inte valt bort den typen av kommunikation. Du ska när som helst kunna kontakta oss för att välja bort eventuell marknadsföring riktad mot dig som kund, och du har möjlighet att avregistrera dig från varenda marknadsföringskanal varje gång du får ett nyhetsbrev eller SMS.

Informationen som samlas in kan användas och sammanställas för profilering, vilket är en automatiserad behandling av personuppgifter för att analysera preferenser, intressen och beteende. Hanteringen kan användas för att analysera köpvanor med syfte att ge dig relevant information och marknadsföring samt för att förbättra hemsidan, betalningsmetoder och betalningsprocesser. Hanteringen för att förbättra betalningsmetoder och betalningsprocesser omfattar hantering där dina personuppgifter överförs till andra företag i Good For Me-koncernen eller till tredjepartsleverantörer som medverkar i analysen. Därför kommer personuppgifter att behandlas tillsammans med information i andra register, till exempel kreditinformationsregister.

Om hela eller delar av affärsverksamheten hos Good For Me säljs till eller integreras med en annan affärsverksamhet, kan dina personuppgifter överlämnas till våra rådgivare och även till det nya affärsverksamhetens ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har implementerat säkerhetsförfaranden och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, till exempel certifieringsförfaranden för webbläsare. Vi har databehandlingsavtal med alla leverantörer som behandlar personuppgifterna åt oss.

Vid användning av tredjepartsleverantörer för behandling av personuppgifter i USA använder vi enbart företag som är certifierade av US Privacy Shield. Vid samarbete med tredjepartsleverantörer för behandling av personuppgifter utanför EU/EES kommer överföringen av personuppgifter att regleras av standardvillkor som utarbetats av EU-kommissionen (såvida inte det aktuella landets integritetslagstiftning har godkänts som tillfredsställande av EU) och i övrigt följer kraven i norsk lag för sådan överföring av personuppgifter. Exempel på tredjepartsleverantörer vi använder oss av är Mailchimp (The Rocket Science Group) för utskick av nyhetsbrev, Google för analys, statistik och marknadsföring samt Facebook för marknadsföring och kundtjänst.

Good For Me säljer inte personuppgifter till tredje part och vi byter eller vidarebefordrar inte heller sådan information med tredje part. En tredje part får enbart insyn i uppgifterna om det är nödvändigt för att utföra specifika tjänster för Good For Me. Det ingås stränga avtal för att tillvarata informationssäkerheten vid sådana tillfällen. Relevant information som behövs för att slutföra transaktionen delas med betalningspartner och transportör.

Betalning med kort

Kortnummer lagras inte om det inte är nödvändigt för att säkra effektiv hantering av eventuella problem med avgifter, avboka reservation och kreditering. Kortdetaljerna bearbetas av Nets Branch Norway.

Lagring, radering och dina rättigheter.

Orderhistorik med personuppgifter, eventuell kommunikation med kundtjänst med mera sparas så länge det finns rättslig grund för oss att behålla uppgifterna. Det kan till exempel handla om att vi är skyldiga att spara vissa uppgifter enligt redovisningslagstiftningen, för att hantera eventuella reklamationer eller andra krav etcetera. Du kan när som helst begära att få tillgång till och/eller korrigering av dina registrerade personuppgifter. Det gör du genom att skicka ett signerat åtkomstformulär https://www.datatilsynet.no/rights-and-plights/overordnet-om-rights-and-plights/innsynsrett/ till kundeservice@goodforme.no.

Om den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke, har du rätten att dra tillbaka ditt samtycke.

Du har rätt att kräva att dina personuppgifter raderas, att protestera mot direkt marknadsföring och andra typer av behandlingar, samt att vissa typer av hanteringar begränsas. Vi kommer alltid att efterfölja dina krav såvida vi inte är skyldiga att enligt lag behålla informationen eller trots ditt krav har rättslig grund för fortsatt hantering. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dina personuppgifter till en annan datakontrollant (dataportabilitet). Sådana förfrågningar kan skickas till kundeservice@goodforme.no.

Om du har invändningar mot vår hantering av personuppgifter har du möjlighet att klaga till nosrka dataskyddskontrollen Datatilsynet här: https://www.datatilsynet.no/

Vad är cookies och vad används de till?

Good For Me använder kakor (cookies) precis som de flesta andra nätbutiker och enligt norsk lag. En cookie är data som lagras i din webbläsare för att hemsidan ska känna igen dig från sida till sida och besök till besök. Cookies används både för att kunna leverera grundläggande funktionalitet i nätbutiken samt för marknadsförings-, förbättrings- och statistiksyften.